International Workshop on Dynamical Systems and Applications

Diğer Konuşmacılar

Aşağıdaki liste alfabetik olarak verilmiş olup düzenli olarak güncellenecektir.
Son güncellenme tarihi 4 Haziran 2014.

 

1. Nemat ABAZARİ, University of Mohaghegh Ardabili
  Hareket Geometrisinde Eğrilerin İvmeleri
2. Anar ADİLOĞLU NABİEV, Cumhuriyet Üniversitesi
  Enerji Parametresine Bağlı Ve Süreksizlik Koşullarına Sahip Schrödinger Denklemi İçin Saçılma Problemi
3. Ali AKGÜL, Dicle Üniversitesi
  Birinci ve İkinci Mertebeden Fark Denklemlerinin Yaklaşık Çözümü İçin Üretilen Çekirdek Fonksiyonlarının Elde Edilmesi
4. Aycan AKSOY, Atılım Üniversitesi
  İkinci Mertebeden Bir Lineer Fark Denkleminin Dinamikleri Üzerine
5. Burak AKSOYLU, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  Yerel olmayan integral operatörleri için kesirli Sobolev uzaylarında kondisyon analizi
6. Mustafa Fahri AKTAŞ, Gazi Üniversitesi
  Dejenere Sistemler için Lyapunov Tipi Eşitsizlikler
7. Ersan AKYILDIZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Matematiksel Kriptografiye Bir Bakış
8. Fahir Talay AKYILDIZ, Gaziantep Üniversitesi
  Structural Stability For The Modified Darcy Equations Of Flow In Porous Media
9. Yagub ALİYEV, Qafqaz University
  3x+1 problemi ve 3x+1 dizisinin periyotlarının kurulması
10. Halit ALPTEKİN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Sürekli Kesirlerin Hesaplanması
11. Şahsene ALTINKAYA, Uludağ Üniversitesi
  Bi-ünivalent Fonksiyonların Bazı Sınıfları İçin Fekete-Szegö Eşitsizlikleri
12. Akın ARIKAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Zig Zag Konfigürasyonu
13. Hasan ARSLAN, Erciyes Üniversitesi
  Sonlu Coxeter Grupların İindirgenmiş Cebirleri
14. Ferihe ATALAN, Atılım Üniversitesi
  Dehn Burgusunun Cebirsel Bir Karakterizasyonu
15. Esra AYATA, Harran Üniversitesi
  İki boyutlu lineer hücresel dönüşümler ve Garden-Eden Kavramı
16. Mustafa AYDIN, Kırıkkale Üniversitesi
  Kompleks q- İntegral
17. AYŞE AYHAN, Gazi Üniversitesi
  Genelleştirilen Kenmotsu Manifoldlarda Bazı Şartlar Altında Ricci Soliton
18. Burcu AYHAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  Bazı Kesir Mertebeli Diferansiyel Fark Denklem Sistemlerinin (((G')/G)) Açılım Metodu Kullanılarak Tam Çözümleri
19. Banu AYTAR GÜNTÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi-Başkent Üniversitesi
  Hiperstone Uzaylar
20. Hüseyin BABA, Hakkari Üniversitesi
  Negatif Katsayılı Starlike Fonksiyonlarının Alt Sınıflarında Sabit Nokta İçin Katsayı Eşitsizlikleri
21. Sevil BALGEÇTİ, Mustafa Kemal Üniversitesi
  Diferansiyellenebilir konveks fonksiyonlar için bazı eşitsizlikler
22. Yavuz Selim BALKAN, Düzce Üniversitesi
  Zayıf T-simetrik Sasakian Manifoldlar
23. Dilek BAYRAK, Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Genelleştirilmiş Bulanık İdeallerin Kafesleri
24. Cemal BELEN, Ordu Üniversitesi
  Sınırlı çift dizilerin ağırlıklı ortalama metodu için Tauber tipi teoremler
25. Hüseyin BUDAK, Düzce Üniversitesi
  Kesirli Integraller Yardımıyla Ikinci Türevinin Mutlak Değeri Konveks Olan Fonksiyonlar İçin Hermite-Hadamard Tipli Eşitsizlikleri
26. Süleyman CENGİZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi
  Yarı-Riemann uzay formlarında paralel ve yarıparalel lightlike hiperyüzeyler
27. Rabia ÇAKAN, Atatürk Üniversitesi
  Vektör Alanlarının ve Metriklerin g-lift Problemleri
28. Ebutalib ÇELİK, Erciyes Üniversitesi
  Köşe Civarında Singüler Noktaların Eşleştirme Yöntemiyle Çözümü
29. Muradiye ÇİMDİKER, Kırklareli Üniversitesi
  E0³ de Eliptik Lineer Spacelike Weingarten Yüzeylere Dair
30. Yusuf DANIŞMAN, Mevlana Üniversitesi
  GL(2)'nin Krillov Modelinin Asimtotik Davranışına Kombinatoriel Bakış
31. Bilal DEMİR, Balıkesir Üniversitesi
  Genel Hecke ve Genişletilmiş Genel Hecke Gruplarının Bazı Normal Alt Grupları
32. Oğuzhan DEMİREL, Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Hiperbolik Geometrinin Poincaré Yuvar Modelinde Hiperbolik Carnot Teoremi
33. Ayhan DİL, Akdeniz Üniversitesi
  Harmonik sayılarla ilgili polinomlar ve harmonik sayı serilerinin hesaplanması
34. Nurhan DÜNDAR, Dicle Üniversitesi
  Genelleştirilmiş Bir Sığ Su Dalga Denklem Sisteminin Matematiksel Davranışı
35. Fatma ERTUĞRAL, Düzce Üniversitesi
  Kesirli integrallerden yararlanarak s-konveks fonksiyonlar için genelleştirilmiş Hermite-Hadamard tipindeki integral eşitsizlikleri
36. Yalçın GÜLDÜ, Cumhuriyet Üniversitesi
  Sınır ve Süreksizlik Koşulları Parametreye Bağlı Dirac Operatörü
37. Erhan GÜLER, Bartın Üniversitesi
  Lorentz-Minkowski 3-uzayında null yuvarlanmalar
38. Hikmet GÜNEŞ, Mersin Üniversitesi
  Dördüncü Dereceden Bir Regüler Sınır Değer Probleminin Spektral Analizi
39. Merve GÜNEY DUMAN, Sakarya Üniversitesi
  Positive Integer Solutions of Some Second-Order Diophantine Equations
40. Mehmet Ümit GÜRSOY, Ege Üniversitesi
  Graf İşlemleri Üzerinde Komşu Ayrıt Rupture Derecesi
41. Ülviye Büşra GÜVEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Simetrik grupların kati köşegen gömmelerle elde edilen direkt limit grupları
42. Hüseyin Şirin HÜSEYİN, Atılım Üniversitesi
  Bir Fonksiyon Sisteminin Tamlığı Üzerine
43. Nurettin IRMAK, Niğde Üniversitesi
  Özel Lucas Dizisi için İndirgenmiş D(1) Dörtlüsü
44. Osman Rasit IŞIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  NSE Modeller için BDF2 Zaman Adımlı Metodu ile Spin up Problemi ve Kararlı Duruma Yakınsamanın Hızlanması
45. Seval IŞIK, Cumhuriyet Üniversitesi
  Süreksizlik Koşullarına Sahip Süreksiz Katsayılı Difüzyon Operatörü İçin Ters Problemler
46. Hesna KABADAYI, Ankara Üniversitesi
  Dual Düzlem D[sup]2[/sup] de Genel Dual Dönmeler
47. Özgür KALKAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Öklid uzaylarında quaternionik W-eğriler üzerine
48. Kerime KALLI, Hacettepe Üniversitesi
  Bir Sınıf Konveksiyon- Difüzyon Denkleminin İncelenmesi
49. Melike KAPLAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  Kesir Mertebeli Diferansiyel Denklemlerin Üstel Rasyonel Fonksiyon Yöntemi İle Çözümleri
50. Timur KARAÇAY, Başkent Üniversitesi
  Fuzzy sistemlerin genelleştirilmesi
51. Çağrı KARAMAN, Atatürk Üniversitesi
  Riemann Manifoldları Üzerindeki Metalik Yapılar
52. Serkan KARATAŞ, Ordu Üniversitesi
  Neutrosophic Esnek Topolojik Yapılar
53. Şenol KARTAL, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  Tümör Büyümesinin Kesikli Zamanlı Dinamik Sistemlerle Modellenmesi
54. Yasin KAYA, Dicle Üniversitesi
  Birime Yaklaşma İçin Modifiye Bir Konvülasyon
55. Necla KIRCALI GÜRSOY, Ege Üniversitesi
  Kesir Doğrusal Programlama Problemleri İçin Kesirler Cebirine Dayanan Yöntem
56. Gözde KIZILATEŞ, Ege Üniversitesi
  Tek Merkezli Çoklu Gezgin Satıcı Problemi için En Kısa Yol Tabanlı Yeni Bir Yöntem
57. Rahime KOÇ, Harran Üniversitesi
  Z[sub]3[/sub] cismi üzerinde iki boyutlu hücresel döüşümlerin karakterizasyonu
58. Esra Betül KOÇ ÖZTÜRK, Çankırı Karatekin Üniversitesi
  3-boyutlu Minkowski uzaında light koni üzerindeki smarandache eğrileri üzerine
59. Semih KORAY, Bilkent Üniversitesi
  Devletin Matematiği
60. Özlem KOYUNCUOĞLU, Akdeniz Üniversitesi
  Riordan Sıraları Yöntemi
61. Handan KÖSE, Ahi Evran Üniversitesi
  Değişimli Q-Düzenli İdealler
62. Ömer KÜÇÜKSAKALLI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Lattès fonksiyonlarının sonlu cisimler üzerinde değer kümeleri
63. Emir Ali MARİS, Mersin Üniversitesi
  Sınır Koşulu Spektral Parametre İçeren Bir Sınır Değer Probleminin Kök Fonksiyonlarına Göre Ayrışımların Bazı Özellikleri
64. Banu MERMERKAYA, Gazi Üniversitesi
  Farklı Periyotlara Sahip Periyodik Katsayılı Yarı-Lineer Differensiyel Denklemler için Salınım Sabiti
65. Nurşah MUTLU, Gazi Üniversitesi
  Ağırlıklı Grafların İşaretsiz Laplacian Matrisinin En Büyük Özdeğeri İçin bir Üst Sınır
66. Muhammet Ali OKUR, Adnan Menderes Üniversitesi
  İntegrallerin ağırlıklı ortalamalar metodu i çin bazı klasik Tauber tipi teoremler
67. Sinem ONARAN, Hacettepe Üiversitesi
  Gevşek olmayan Düğümler
68. Özlem ÖKSÜZER, Ankara Üniversitesi
  Laguerre Polinomlarını İçeren Bir Operatörün Bézier Varyantının Yakınsaklık Hızı
69. Yücel ÖZDAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi
  Esnek Topolojik Uzaylarda Esnek Süreklilik Üzerine
70. Mehmet ÖZDEMİR, Mevlana Üniversitesi
  Genelleştirilmiş Giulietti-Korchmaros Fonksiyon Cisminin Altcisimleri Üzerine
71. Ahmet Sinan ÖZKAN, Cumhuriyet Üniversitesi
  Nodal noktalar ile Sturm-Liouville operatörünün katsayılarının belirlenmesi
72. Hasan ÖZTÜRK, Kafkas Üniversitesi
  Centro-Polyhedral Grupların Pell Orbitlerinin Periyotları
73. Ufuk ÖZTÜRK, Çankırı Karatekin Üniversitesi
  3-boyutlu Minkowski uzayında point-line geometrisi ve equiform kinematiği
74. Mehmetcik PAMUK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Gönderim Sınıfları Grubunun Yüzey Altgrupları
75. Erhan PİŞKİN, Dicle Üniversitesi
  Kirchhoff Denkleminin Bir Sınıfı İçin Lokal Çözümün Varlığı
76. Necat POLAT, Dicle üniversitesi
  Genelleştirilmiş Boussinesq Denklemi İçin Cauchy Probleminin Lokal Varlığı
77. Çağla RAMİS, Ankara Üniversitesi
  Lorentz Düzleminde Pür Üçgenler
78. Erhan SET, Ordu Üniversitesi
  Kesirli integraller yardımıyla türevleri ikinci anlamada s-konveks olan fonksiyonlar için Hermite-Hadamard tipli eşitsizlikler
79. Esra ŞAHİN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Taksi Geometride Bazı Ortogonallik Çeşitleri ve Temel Özellikleri
80. Hakan ŞAHİN, Gazi Üniversitesi
  Noktalar Arasındaki Uzaklıkları Değiştiren Fonksiyonlar İle Bazı Sabit Nokta Teoremleri
81. Zafer ŞİAR, Bingöl Üniversitesi
  Genelleştirilmiş Lucas Dizisinde Pisagor Üçlülüleri
82. Yusuf ŞUBAŞ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
  Neutrosophic sayılar ve cebirsel işlemleri
83. Erkan TAŞDEMİR, Kırklareli Üniversitesi
  Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı
84. Hatice TAŞKESEN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Doğrusal Olmayan Timoshenko Denkleminin Başlangıç-Sınır Değer Problemi İçin Global Varlık
85. Tosun TERZİOĞLU, Sabancı Üniversitesi
  Üniversite Kavramının Evrimi
86. Yunus TOKTAŞ, MEB
  NP-esnek kümeler üzerine bağıntılar ve karar verme
87. Ümit TOTUR, Adnan Menderes Üniversitesi
  (J,p) Toplanabilme Metodu için Tauber Tipi Bir Teorem
88. Ekin UĞURLU, Ankara Üniversitesi
  Dördüncü Mertebeden Sonlu İletim Koşullu Bir Dissipatif Diferensiyel Operatörün Spektral Analizi
89. Gümrah UYSAL, Karabük Üniversitesi
  İki katlı singüler integrallerin noktasal yakınsaklığı üzerine
90. İbrahim ÜNAL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, KKK
  Eğik Çarpım (4+3+1) Spin(7)-Dolanı mlı Manifoldlar ın Lif Yapıları
91. Burcu ÜNGÖR, Ankara Üniversitesi
  Rickart Modüllerin Bir Genelleştirmesi
92. Tülay YAĞMUR, Erciyes Üniversitesi
  An Tipindeki Weyl Grupları İçin Yeni Bir İndirgenmiş Cebir
93. Coşkun YAKAR, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Lyapunov Fonksiyonları ve Lyapunov Fonksiyonelleri cinsinden Nedensel Diferansiyel Sistemlerin Başlangıç Zaman Farklı Kararlılığı
94. Hatice YALDIZ, Düzce Üniversitesi
  Kesirli integraller için genelleştirilmiş integral eşitsizlikleri
95. Bengi Ruken YAVUZ, Bilkent Üniversitesi
  Standart Statik Uzay-Zamanlar n Kesitsel Eğriliği
96. Fatma YILDIRIM, Düzce Üniversitesi
  s-Konveks Fonksiyonlar Için Ağırlıklı Integral Eşitsizlikleri
97. Mehmet YILDIZ, Gazi Üniversitesi
  GCD ve LCM Matrislerinin Bölünebilme Özellikleri
98. Enes YILMAZ, Gazi Üniversitesi
  Sinir Ağlarının Kompleks Dinamiği
99. Zehra YÜCEDAĞ, Dicle Üniversitesi
  Kirchhof Tipli Anizotropik Diskret Sınır Değer Problemlerinin Çözümünün Varlığı
100. Fatma ZENGİN BAKIR, Ahi Evran Üniversitesi
  Üstel Sıfırlı Yansımalı Halkalar
101. Evren ZIPLAR, Çankırı Karatekin Üniversitesi
  3-boyutlu pseudo-Riemann manifoldlarında eikonal helisler