International Workshop on Dynamical Systems and Applications

Ankara Matematik Günleri Hakkında

 

Ankara Matematik Günleri” 2005 yılından başlayarak matematik bölümü bulunan Ankara, Atılım, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, Orta Doğu Teknik ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversitelerinin ortak organizasyonu olarak düzenlenen ulusal nitelikte bir sempozyumdur. Bu yıla kadar yapılan sekiz toplantıya her yıl organizasyonda yer alan bir üniversite ev sahipliği yapmıştır. 2013 yılında sekizincisi yapılan toplantıdan sonra bölüm başkanları bir durum değerlendirmesi yapmış ve Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve TOBB ETÜ Matematik bölümleri organizasyonun sürdürülmesinin yararlı olacağı yönünde görüş birliğine varmıştır.

 

Amacı, Türkiye'deki matematikçileri ve matematiğe ilgi duyan bilim insanlarını bir araya getirmek, özgün bildirilerin sunulmasını sağlamak ve karşılıklı bilimsel tartışmaların oluşmasına ortam hazırlamak olan sempozyumların dokuzuncusu 12 - 13 Haziran 2014 tarihlerinde Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü'nde yapılacaktır. Daha sonraki yıllarda da yedi üniversitenin ortak organizasyonu olarak her yıl sırayla bir üniversitenin ev sahipliğinde devam etmesi planlanmaktadır.

 

Bugüne kadar yapılan “Ankara Matematik Günleri” organizasyonlarında katılım ücreti alınmamış ve tüm masraflar ev sahipliği yapan üniversite tarafından karşılanmıştır. Ancak bu güne kadar yapılan toplantılarda başvuru sayısı ile katılımcı sayısı arasında ciddi farklılıklar olduğu gözlenmiş olup organizyonun sağlıklı bir şekilde planlanmasında zorluklar oluşturmuştur. Bu nedenle bu yıl bölüm başkanları kurulunun yaptığı değerlendirmede bundan sonraki organizasyonlarda sembolik de olsa katılım ücreti alınması kararlaştırılmıştır. Bu seneki organizasyonda öğrencilerden ve Türk Matematik Derneği Ankara Şubesi’nin aidatlarını ödemiş olan üyelerinden 30 TL, diğer katılımcılardan 60 TL kayıt ücretinin alınmasına karar verilmiştir.

 

Şu ana kadar gerçekleşen Ankara Matematik Günleri:

 

8. Ankara Matematik Günleri: 13-14 Haziran 2013, Çankaya Üniversitesi

7. Ankara Matematik Günleri: 31 Mayıs-1 Haziran 2012, Bilkent Üniversitesi

6. Ankara Matematik Günleri:  2-3 Haziran 2011, Hacettepe Üniversitesi

5. Ankara Matematik Günleri: 1-2 Haziran 2010, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

4. Ankara Matematik Günleri: 4-5 Haziran 2009, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3. Ankara Matematik Günleri: 22-23 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi

2. Ankara Matematik Günleri: 14-15 Haziran 2007, Atılım Üniversitesi

1. Ankara Matematik Günleri: 2006, Gazi Üniversitesi